GIRONA

L’edifici que fa cantonada amb la plaça del Vi i el carrer dels Ciutadans havia estat la seu de la Generalitat a Girona durant els segles xvi i xvii, fins que el 1714 es va convertir en Duana. Just a la cruïlla d’aquests dos carrers, s’hi va col·locar un curiós cap masculí que recorda un dimoni que amb el temps hem anomenant Banyeta.

Es desconeix l’origen real d’aquest cap ja que no se sap d’on procedeix ni qui va decidir col·locar-lo en aquest edifici.

Antigament, a la plaça del Vi s’hi feia mercat i just on ara hi ha en Banyeta, sembla que hi havia la parada d’un vell usurer que, segons explica la llegenda, s’aprofitava molt dels gironins i dia a dia, s’enriquia cada vegada més. Un bon matí, l’usurer va aparèixer convertit en pedra i enganxat a la paret d’una casa de la plaça amb forma de dimoni. Aquest fet l’ha convertit en el vigilant que vetlla per tal que tots els gironins paguin els seus Impostos municipals. A més, la llegenda explica que qui toca amb el seu nas el nas d’en Banyeta, se li perdonen els deutes.